Dels en samling av oetablerade skribenters texter om vänskap, dels en undersökning av det nästintill icke-existerande området illustrerade vuxenböcker.
Mitt projekt började med att jag efterlyste olika människors personliga texter om vänskap. Materialet jag fick in sammanställde jag sedan i en bok. Det är ett projekt där jag bjudit in alla att delta och uppmuntrat människor att uttrycka sig kreativt. Tanken är att låta oetablerade skribenter synas mer och ge dem möjlighet att bli publicerade.
De olika texterna tar upp flera sidor av vänskap. Förhoppningsvis kan boken få läsaren att reflektera kring just vänskap och i slutet av boken finns det möjlighet att själv skriva en text på temat.
Projektet handlar också om att undersöka illustrerade vuxenböcker, som är ett nästintill icke-existerande område idag. Den här boken är alltså ett sätt att försöka återuppliva en tradition av berättelse med text och bild som samspelar, vilket är en självklar del i barnböcker men sällan förekommande i böcker riktade till vuxna.  

RELATED POSTS

Back to Top