Uppdragsgivare: VKV – Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer.
  Uppdraget var att skapa illustrationer till VKV:s frågeformulär Frågor om våld (FOV) barn. FOV barn används för att ställa frågor på rutin om våld till barn i åldrarna 4-12 år i olika verksamheter. Dessa illustrerade frågor är ett underlag för samtal. De är ej menade som bildstöd. Frågorna är framtagna av VKV i samarbete med mottagningar inom BUP, BUM och UPH. Materialet är tänkt för personer som i sin yrkesutövning ska ställa frågor om våld till barn. 

RELATED POSTS

Back to Top