Illustration till Feministiskt initiativs antologi "Vad händer nu" 2018. Antologin handlar om hur en feministisk övertygelse tar sig uttryck i vardagen och de hundra medverkande besvarar frågan genom olika uttryck - poesi, illustrationer, argumenterande text, konst etc. 

RELATED POSTS

Back to Top