Ett typsnitt gjort av utklippta bokstäver i papper, 2015.
Ett typsnitt som användes till framsidan på en barnbok, 2015.
Textat boktitel samt namn av författare och illustratör på denna kapitelbok, Idus Förlag 2019.
Textat boktitel samt namn av författare och illustratör på denna kapitelbok, Idus Förlag 2019.
Textat boktitel samt namn av författare och illustratör på denna kapitelbok, Warga Förlag 2018.
Titel och undertitel på bokomslaget till mitt examensarbete, 2017.

RELATED POSTS

Back to Top