Diverse illustrationsjobb för biståndsorganisationen Diakonia. Illustrationerna används till internt utbildningsmaterial om konflikt och miljö. T.ex. vad som kan driva på eller motverka en konflikt samt hur miljöproblem påverkar människors omvärld.

RELATED POSTS

Back to Top